Kuluttaja-asiakkaan rekisteriseloste ja henkilötietojen käsittely Motormarketissa

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Porin Motormarket
Yhteystiedot: Puinnintie 22, 28360 PORI

2. Yhteyshenkilö
Timo Jokiranta
Yhteystiedot: Puinnintie 22, 28360 PORI
motormarket@motormarket.fi

3. Rekisterin nimi
Porin Motormarket asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaiden henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten:
- Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
- Maksaminen, maksujen valvonta ja perintä
- Rekisterinpitäjän tavaroiden ja palvelujen markkinointi
- Rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittäminen ja siihen liittyvä asiakaspalvelun kehittäminen
- Motormarket kanta-asiakasohjelman mukaisten toimintojen ja etujen rekisteröinti
Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1, 2, 5 ja 6 kohtaan.

5. Rekisterin tietosisältö
Asiakkaista kerätään ja talletetaan seuraavat tiedot:
- Asiakastiedot: nimi, asiakasnumero, yhteystiedot (esim. puhelimen ja matkapuhelimen numero sekä sähköpostiosoite ja muu sähköinen osoitetieto) yhteydenottoa varten, laskutusyhteystiedot
- Asiakkaan maksutapa- ja maksukäyttäytymistiedot (mukaan lukien maksuviivetiedot) sekä laskutustiedot
- Motormarket kanta-asiakastiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään (henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1 kohta).

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Ei luovuteta

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu käyttäen uusimpia palomuuri- ja turvallisuustekniikoita.

HENKILÖTIETOLAIN 24 §:N MUKAINEN INFORMAATIO ASIAKKAILLE

Rekisteriseloste
Tarkastusoikeus ja oikeus oikaista virheellinen tieto
Asiakkaalla on oikeus tarkastaa häntä koskevat asiakasrekisterissä olevat tiedot. Kun asiakas haluaa käyttää tarkastusoikeuttaan, hänen tulee lähettää omakätisesti allekirjoitettu tarkastuspyyntö Porin Motormarketille yllä mainitulla osoitteella. Asiakas voi myös käydä Porin Motormarketin myymälässä henkilöllisyyden todistava asiakirja mukanaan. Tarkastuspyynnössä asiakkaan tulee ilmoittaa nimensä, osoitteensa ja puhelinnumeronsa. Porin Motormarket toimittaa kirjallisen vastauksensa asiakkaalle 30 päivän kuluessa siitä, kun asiakas on käynyt henkilökohtaisesti Porin Motormarketin myymälässä tai kun asiakkaan kirjallinen tarkastuspyyntö on saapunut Porin Motormarkettiin.

Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää Porin Motormarketille virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Kielto-oikeus
Asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten. Asiakas voi tehdä kiellon ilmoittamalla siitä kirjallisesti Porin Motormarkettiin osoitteella: Porin Motormarket, Puinnintie 22, 28360 PORI.